Call, Zalo 0934.50.8242

Rau thơm sả

15.000 VNĐ

  • Xuất xứ Việt nam
  • TCCL: LS-HN 12/2014
  • Thu hoạch sau 35 – 40 ngày

Rau Thơm Sả

Rau thơm sả – Rau é trắng

Hạt Giống Rau Thơm Sả

Bán hạt giống rau thơm sả, rau é trắng