Hotline 0934.50.8242

Rau tầm bóp

15.000 VNĐ / 0,2 gram

  • Xuất xứ Việt nam
  • TCCL: LS-HN 12/2014
  • Thu hoạch sau 90 – 95 ngày

Rau Tầm Bóp

Hạt giống rau tầm bóp

Bán Hạt Giống Rau

Bán hạt giống rau tầm bóp


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý