Hotline 0934.50.8242

Rau sam – Sâm đất

15.000 VNĐ / 0,5 gram

  • Xuất xứ Việt Nam
  • TCCL: LS-HN 12/2014
  • Thu hoạch sau 40 – 45 ngày

Rau Sam – Sâm đất

Hạt giống rau sam, hạt giống rau sâm đất

Bán hạt giống rau sam

Bán hạt giống rau củ quả


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý