Hotline 0934.50.8242

Rau ngót

15.000 VNĐ / 1 gram

  • Xuất xứ Việt Nam
  • TCCL: LS-HN 12/2014
  • Thu hoạch sau 95 – 100 ngày

Rau Ngót

Hạt giống rau ngót

Bán hạt giống rau ngót

Bán hạt giống rau củ quả


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý