Hotline 0934.50.8242

Ớt sừng châu phi

15.000 VNĐ / 30 hạt

  • Xuất xứ Thái Lan
  • TCCS: LS-HN 12/2014
  • Gieo trồng quanh năm, thu hoạch sau 85-90 ngày

Ớt Sừng Châu Phi

Hạt giống ớt sừng vàng Châu Phi

Hạt giống ớt

Bán hạt giống ớt


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý