Hotline 0934.50.8242

Ớt đậu đũa

15.000 VNĐ / 30 hạt

  • Xuất xứ: Thái Lan
Danh mục:

  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý