Call, Zalo 0934.50.8242

Ớt chỉ thiên chùm

15.000 VNĐ

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Rất nhiều quả, thu hoạch trong 10 năm liên tiếp
Danh mục: