Hotline 0934.50.8242

. Khế bonsai

25.000 VNĐ / 5 hạt

  • Giống Khế Bonsai dễ trồng, phù hợp với mọi thời tiết và địa hình
  • Hạt Giống, Bán Hạt Giống,

Khế Bonsai – Hạt Giống Lucky

Hạt giống, hạt giống hoa, hạt giống rau

Công Ty Hạt Giống

Bán hạt giống, bán hạt giống hoa, bán hạt giống rau


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý