Hotline 0934.50.8242

. Khế bonsai

25.000 VNĐ / 5 hạt

  • Xuất xứ: Đức
  • TCCL: HN – LS12/2014
  • Chính hãng công ty Lucky

Hạt Giống, Mua Bán Hạt Giống

Công Ty Hạt Giống Lucky Seeds


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý