Hotline 0934.50.8242

. Hồng trắng viền nâu

25.000 VNĐ / 5 hạt

Hoa hồng, hạt giống hoa hồng, hạt giống hoa hồng leo, hạt giống hoa hồng thân gỗ, hạt giống hoa hồng thơm, cách trồng hoa hồng, cách ươm hoa hồng

Hạt Giống Hoa Hồng

Kỹ thuật ươm hạt giống hoa hồng

Bán Hạt Giống Hoa Hồng

Cách ươm hạt giống hoa hồng


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý