Hotline 0934.50.8242

. Hồng tím lai

25.000 VNĐ / 5 hạt

Hoa hồng rất đẹp và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, hạt giống hoa hồng lại khó ươm gieo hơn các loại hạt giống khác. Đòi hỏi phải có kinh nghiệm, kỹ thuật, sự kiên trì và niềm đam mê.

Hạt Giống Hoa Hồng

Kỹ thuật ươm hạt giống hoa hồng

Bán Hạt Giống Hoa Hồng

Cách ươm hạt giống hoa hồng


  • Dịch vụ thi công