Hotline 0934.50.8242

. Hồng bạch

25.000 VNĐ / 5 hạt


  • Cung ứng cây con số lượng lớn
  • Thực hiện thi công vườn hoa hồng cho khu du lịch


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý