Hotline 0934.50.8242

Bằng Lăng

15.000 VNĐ / 30 hạt

  • Xuất xứ: Đức
  • Sản phẩm chính hãng
  • Tiêu chuẩn chất lượng HN-LS 12/2014

Danh mục:

Hạt Giống Hoa, Mua Bán Hạt Giống Hoa

Công Ty Hạt Giống Lucky Seeds


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý