Hotline 0934.50.8242

Sâm hàn quốc

20.000 VNĐ / 5 hạt

Hạt giống sâm hàn quốc

Sâm cao ly, hồng sâm

Cách trồng sâm hàn quốc

Chọn size

,


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý