Call, Zalo 0934.50.8242

Sâm hàn quốc

20.000 VNĐ / 5 hạt

Hạt giống sâm hàn quốc

Sâm cao ly, hồng sâm

Cách trồng sâm hàn quốc

Chọn size

,