Hotline 0934.50.8242

. Lựu lùn đỏ

20.000 VNĐ / 10 hạt

  • Xem Clip Hướng Dẫn Ươm Hạt Giống Lựu

Hạt Giống Lựu Lùn

Bán hạt giống lựu lùn đỏ

Cách ươm hạt giống lựu – Kỹ thuật trồng cây lựu

Cách ươm hạt giống lựu lùn đỏ, cách trồng cây lựu lùn


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý