Hotline 0934.50.8242

. Lựu lùn đỏ

20.000 VNĐ / 10 hạt

  • Xuất xứ: Đức
  • TCCL: HN – LS12/2014
  • Chính hãng công ty Lucky

<h2>Hạt Giống, Mua Bán Hạt Giống </h2>
<h3>Công Ty Hạt Giống Lucky Seeds</h3>


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý