Hotline 0934.50.8242

Hạt giống khế ngọt

15.000 VNĐ / 5 hạt

  • Xuất xứ: Việt Nam

 

Danh mục:

Hạt Giống Khế Ngọt

Khế Ngọt – Hạt giống khế Ngọt

Bán Hạt Giống Khế Ngọt


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý