Hotline 0934.50.8242

Dưa chuột Hàn Quốc

15.000 VNĐ / 10 hạt

  • Xuất xứ Hàn Quốc
  • TCCL: LS-HN 12/2014
  • Thu hoạch sau 45 – 50 ngày

Dưa Chuột Giòn

Hạt giống dưa leo, hạt giống dưa chuột

Bán Hạt Giống Dưa Chuột

Bán hạt giống dưa leo


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý