Hotline 0934.50.8242

Đậu ván xanh

15.000 VNĐ / 5 hạt

  • Xuất xứ Việt Nam
  • TCCS: LS-HN 12/2014

Hạt Giống Đậu Ván Xanh

Bán hạt giống đậu ván xanh

Công ty hạt giống

Bán hạt giống hoa, bán hạt giống rau


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý