Call, Zalo 0934.50.8242

Đậu ván xanh

15.000 VNĐ

  • Xuất xứ Việt Nam
  • TCCS: LS-HN 12/2014

Hạt Giống Đậu Ván Xanh

Bán hạt giống đậu ván xanh

Công ty hạt giống

Bán hạt giống hoa, bán hạt giống rau