Hotline 0934.50.8242

Dâu tây khổng lồ

25.000 VNĐ / 50 hạt

  • Xuất xứ: Đức

Hạt Giống Dâu Tây

Dâu Tây Khổng Lồ – Hạt Giống Dâu Tây – Bán Hạt Giống Dâu Tây Đỏ

Hạt Giống Dâu Tây Khổng Lồ

Chọn size

,


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý