Hotline 0934.50.8242

Củ cải đỏ sapa

15.000 VNĐ / 20 gram

  • Xuất xứ Việt Nam
  • TCCL: LS-HN 12/2014
  • Thu hoạch sau 45 – 50 ngày

Củ Cải Đỏ Sapa

Hạt giống củ cải đỏ

Bán Hạt Giống Rau Củ

Công ty hạt giống


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý