Call, Zalo 0934.50.8242

Cải nhật đỏ

15.000 VNĐ

  • Xuất xứ Nhật Bản
  • TCCL: LS-HN 12/2014
  • Thu hoạch sau 40 – 45 ngày

Cải Nhật Đỏ

Hạt giống cải nhật đỏ

Bán Hạt Giống Rau

Bán hạt giống rau củ quả