Hotline 0934.50.8242

Cải nhật đỏ

15.000 VNĐ / 10 gram

  • Xuất xứ Nhật Bản
  • TCCL: LS-HN 12/2014
  • Thu hoạch sau 40 – 45 ngày

Cải Nhật Đỏ

Hạt giống cải nhật đỏ

Bán Hạt Giống Rau

Bán hạt giống rau củ quả


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý