Call, Zalo 0934.50.8242

Cải mù tạp xanh

15.000 VNĐ / 5 gram

  • Xuất xứ Hàn Quốc
  • TCCL: LS-HN 12/2014
  • Thu hoạch sau 40 – 45 ngày

Cải Mù Tạp Xanh

Hạt giống rau cải mù tạp xanh

Hạt Giống Rau

Bán hạt giống rau