Hotline 0934.50.8242

Cải bắp baby

15.000 VNĐ / 0,5 gram

  • Xuất xứ Nhật Bản
  • TCCL: LS-HN 12/2014
  • Trái trung bình 1 – 1,2kg. Thu hoạch sau 45- 50 ngày

Cải Bắp baby – Bắp cải baby

Hạt giống cải bắp, hạt giống bắp cải

Bán Hạt Giống Rau

Hạt giống rau củ quả


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý