Hotline 0934.50.8242

Cà gai leo

15.000 VNĐ / 0,2 gram

  • Xuất xứ Việt Nam
  • TCCS: LS-HN 12/2014
  • Khoảng 100 hạt

Hạt Giống Cà Gai Leo

Bán hạt giống cà gai leo

Công ty hạt giống

Hạt giống hoa, hạt giống rau, hạt giống quả


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý