Call, Zalo 0934.50.8242

Cà gai leo

15.000 VNĐ

  • Xuất xứ Việt Nam
  • TCCS: LS-HN 12/2014
  • Khoảng 100 hạt

Hạt Giống Cà Gai Leo

Bán hạt giống cà gai leo

Công ty hạt giống

Hạt giống hoa, hạt giống rau, hạt giống quả