Hotline 0934.50.8242

Bầu sao quê dài

15.000 VNĐ / 5 hạt

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bầu Bí – Hạt Giống Bầu Bí – Bán Hạt Giống Bầu Bí – Bán Hạt Giống Bầu Hồ Lô – Bán Hạt Giống Bầu Sao – Bán Hạt Giống Bí Đỏ – Bán Hạt Giống Bí Đao – Bán Hạt Giống Bí Sặt
Danh mục:

Hạt Giống Bầu Bí – Bán Hạt Giống Bầu Bí

Bầu Bí – Bán Hạt Giống Bầu Bí Giá Sỉ Chất Lượng Cao

Cách Trồng Bầu Bí – Kỹ Thuật Trồng Bầu Bí

Hạt giống Bầu hồ lô, Hạt giống Bầu lai , Hạt giống Bầu ngô, Hạt giống Bầu sao dài, Hạt giống Bầu sao ngắn, Hạt giống Bầu thiên nga, Hạt giống Bí mật, Hạt giống Bí đao chanh, Hạt giống Bí đỏ, Hạt giống Bí đĩa bay, Hạt giống Bí mini, Hạt giống Bí ngồi vàng, Hạt giống Bí ngồi xanh, Hạt giống Bí sặt cao sản, Hạt giống Bí thiên nga

Chọn size

,


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý