Xin chào

Thu hải đường kép

12.000  / 5 hạt

  • Xuất xứ: Đức
  • Sản phẩm chính hãng
  • Tiêu chuẩn chất lượng HN-LS 12/2014

Thu hải đường kép

12.000  / 5 hạt